FOTOGALÉRIA

Pozor! Zábery zo školskej videokamery sú dostupné
v školskej počítačovej sieti na adrese: \\WIN2000S\FILMY!

OA 

 

    49   Exkurzia do Revúcej, 19.10.2011

    49   Deň dobrovoľníctva, 29.09.2011

    49   Deň boja proti drogám, 28.06.2011

    49   Štvorylka, 20.05.2011

    49   Prváci na brannom, 16.05.2011

    49   Rozlúčka so štvrtákmi, 06.05.2011

    49   Vedomostná súťaž MUDROŠKA, 31.03.2011

    49   Lyžovačka na MDŽ, 08.03.2011

    49   Exkurzia Bratislava-Viedeň, 24.02-25.02.2011

    49   Valentínska kvapka krvi, 25.02.2011

    49   Krajské kolo súťaže SOŠ v SIP, 10.02.2011

    49   Vianočná akadémia, 22.12.2010

    49   Vianočný volejbalový turnaj, 20.12.2010

    49   Olympiáda z NEJ, 14.12.2010

    49   Olympiáda z anglického jazyka, 13.12.2010

    49   Výstava PROEDUCO, 23-25.11.2010

    49   Mikuláš 2010, 06.12.2010

    49   Deň otvorených dverí, 03.12.2010

    49   Ekonomika v prírode, október 2010

    49   III. ročník Študentského viacboja, 19.11.2010

    49   Volejbalový turnaj o Pohár starostky MČ Nad jazerom, 19.11.2010

    49   Imatrikulácia 2010, 12.11.2010

    49   Exkurzia do Revúcej, 28.10.2010

    49   Deň dobrovoľníctva, Ružín, 17.09.2010

    49   Návšteva KSK, 16.09.2010

    49   Ukončenie šk. roka 2009/2010, 30.06.2010

    49   Ďeň boja proti drogám, 29.06.2010

    49   Exkurzia do Poľska, 01.06-02.06.2010

    49   Exkurzia do Maďarska, 19.05.2010

    49   Rozlúčka so štvrtákmi, 07.05.2010

    49   Hokejová extraliga dorastu, 03.04-07.04.2010

    49   Exkurzia do Zádielskej tiesňavy, 17.04.2010

    49   Výstup na Kojšovskú hoľu, 28.03.2010

    49   Vedomostná súťaž MUDROŠKA, 18.03.2010

    49   Hviezdoslavov Kubín, 26.02.2010

    49   Exkurzia do Prahy, 08.02-10.02.2010

    49   Stáž v Českej republike, 30.11-11.12.2009

    49   Voľby členov školskej žiackej rady, 11.02.2010

    49   PolarParty, 11.02.2010

    49   Vianočná akadémia, 22.12.2009

    49   Vianočný volejbalový turnaj, 18.12.2009

    49   Olympiáda z ANJ, 15.12.2009

    49   Olympiáda z NEJ, 14.12.2009

    49   Krajské kolo EXEL FLORBAL SŠ CUP 2009, 02.12.2009

    49   Mikuláš 2009, 04.12.2009

    49   Volejbalový turnaj o Pohár starostky MČ Nad jazerom, 19.11.2009

    49   Pohár starostky MČ Nad jazerom vo florbale, 13.11.2009

    49   Imatrikulácia 2009, 13.11.2009

    48   Študentský viacboj, 13.11.2009

    47   Florbal Exel Cup, 05.11.2009

    46   Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, 21.-22.10.2009

    34   Florbalisti OA v akcii, 08.10.2009

    33   Prváci na brannom, 02.09.2009

    32   Slávnostné otvorenie školského roka, 02.09.2009

    31   Rozlúčka so školským rokom, 30.06.2009

    30   Rozlúčka so štvrtákmi, 07.05.2009

    29   Veľtrh študentských spološností, 24.03.2009

    28   Ples OA, II.ročník, 13.02.2009

    27   Mikuláš, 05.12.2008

    26   Imatrikulácia, 29.10.2008

    45   Slávnostné ukončenie školského roka, 27.06.2008

    25   Exkurzia do Tatier a Pienin, 09.-10.06.2008

    24   Exkurzia do Aquacity Poprad, 07.06.2008

    23   Exkurzia na Skalnaté pleso, 24.05.2008

    44   Rozlúčka so štvrtákmi, 09.05.2008

    43   Exkurzia do Osvienčimu, na Oravský hrad, 06.05.2008

    42   Exkurzia na Kojšovu hoľu, 17.02.2008

    41   Ples OA, I. ročník, 25.01.2008

    40   Vianočná akadémia, 21.12.2007

    39   Mikuláš, 06.12.2007

    38   Imatrikulácia, 30.10.2007

    37   5. medzinárodný veľtrh cvičných firiem, 25.-26.10.2007

    36   Exkurzia na Čiernu horu, 20.10.2007

    22   Exkurzia do Kežmarku, 18.09.2007

    21   Slávnostné ukončenie školského roka, 29.06.2007

    35   Plavecký kurz v Taliansku, jún 2007

    20   Exkurzia na Hincovo pleso, 20.06.2007

    19   Exkurzia prielomom Hornádu, 26.05.2007

    18   Rozlúčka so štvrtákmi, 11.05.2007

    17   Praktické maturitné skúšky 07.-10.05.2007

    16   Exkurzia do Zádielskej tiesňavy, 14.04.2007

    15   Exkurzia do Prahy, 11.-13.04.2007

    14   Exkurzia do Vysokých Tatier, 31.03.2007

    13   Vianočná akadémia, 21.12.2006

    12   Mikuláš, 06.12.2006

    11   Vedomostná súťaž Mudroška, 27.11.2006

    10   Imatrikulácia, 16.11.2006

    54   90.výročie partnerskej školy v poľskom Rzeszów, 13.10.2006

    53   Exkurzia do Revúcej , 11.10.2006

    4   Kurz ochrany človeka a prírody, 06.-08.09.2006

    3   Slávnostné ukončenie školského roka, 30.06.2006

    52   Poľsko (Oświęcim) a Vysoké Tatry, 27.06.2006

    51   Plavecký kurz v Taliansku, 16.-23.06.2006

    64   Rozlúčka so štvrtákmi, 12.05.2006

    59   Maturitná skúška, 09.-11.05.2006

    62   Učitelia a študenti OA, jún 2006

    65   Slovenský raj, 24.-26.04.2006

    61   Mikuláš, 06.12.2005

    55   Imatrikulácia, 16.11.2005

    7   Žiaci ZSE Rzeszow v Gelnici a na OA, 21.-23.09.2005

    66   1. účelové cvičenie, Anička, 16.09.2005

    67   3. účelové cvičenie, Horný Bankov, 16.09.2005

    57   KOČaP, Horný Bankov, 09.09.2005

    56   KOČaP, Klatovianka, 07.09.2005

    58   Slávnostné ukončenie školského roka, 30.06.2005

    6   Beh olympijského dňa, 24.06.2005

    63   Rozlúčka so štvrtákmi, 13.05.2005

    49   Poľsko - Eurokarpatský región, apríl 2005

    1   10. výročie založenia školy, Gloria Palac, 18.03.2005

    2   10. výročie založenia školy, SOU dopravné, 18.03.2005

    5   Vianočná akadémia, 22.12.2004

    60   Mikuláš, 6.12.2004

    68   Volejbalový turnaj, 19.11.2004

    9   Imatrikulácia, 10.11.2004

    50   Vianočná akadémia, december 2002

    8   Mikuláš, 06.12.2002

 
MENU