ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ

VÝDAJ STRAVY:
pondelok - piatok
12.00 - 14.30 hod.

Odhlásenie sa z obeda
na tel.č. 055/6746268
do 08:00 hod. príslušného dňa.