MENU

P R O J E K T
C o m e n i u s

   Bližšie informácie o projekte našich dvoch kolegýň, ktoré projekt Comenius vedú .

   Stiahnite si a pozrite prezentáciu Lecce.

   Stiahnite si a pozrite krátke ilustračné video z nášho pobytu v Lecce
Tanec na námestí.
     (video je vo formáte *.mov a môžete si ho spustiť v prehrávači Quick Time)

   Návšteva v Turecku.
   Fotoreportáž zo stretnutia tímov partnerských škôl v Španielsku.

Autorky: Ing. Viera Kolivošková a Ing. Mária Velčeková