MENU

P R O J E K T
Leonardo da Vinci

   

Projekt bol pripravený pre realizáciu povinnej odbornej praxe študentov OA. Jedným zo špecifických cieľov je pobyt našich študentov v Českej republike, aby sme im mohli sprostredkovať praktické skúsenosti, a tým zvýšiť ich profesijné/odborné a jazykové schopnosti. Keďže Slovenská republika je členom EÚ, predpokladá sa, že mnoho našich absolventov si bude hľadať zamestnanie a uplatnenie v Európe. Žiaci, ktorým je projekt určený, pochádzajú zo znevýhodneného regiónu s vysokou mierou nezamestnanosti a absolventi odborných škôl si nenachádzajú uplatnenie na trhu práce. Z tohto dôvodu umiestnenie študentov v hostiteľskej krajine je aj dôležitou súčasťou ich profesionálneho rastu a príležitosťou získať po ukončení stredoškolského štúdia ponuku na prácu práve v tejto krajine.

 Bližšie informácie:

- poučenie o BOZP

- organizačný plán stáže

- dohoda

- zoznam

 

Autorka: Mgr. Andrea Gajdošová