MENU

P R O J E K T
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

   

Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu" je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov stredných  škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

 Bližšie informácie o projekte

Autorky: Mgr. Miriam Bujdošová
Mgr. Andrea Gajdošová
Mgr. Dagmar Šipošová