MENU

Schôdze rodičovského združenia

AKCIE
DÁTUM
POZNÁMKA
 
1. schôdza, plenárne zasadnutie ZRPŠ
          
22. septembra 2011
štvrtok
17.00 hod. 
2. schôdza
       
10. novembra 2011
štvrtok
17.00 hod.
3. schôdza
       
12. január 2012
štvrtok
17.00 hod.
4. schôdza
       
22. marec 2012
štvrtok

17.00 hod.

5 schôdza
          
8. júna 2012
štvrtok
17.00 hod.