MENU

P R O J E K T Y

Moderné vyučovanie odborných predmetov na obchodnej akadémii pre potreby regionálneho trhu práce

  O projekte

           

 

Modernizácia vzdelávacieho procesu
na stredných školách

  O projekte

 

Leonardo da Vinci  
  O projekte Leonardo

 

Nadácia SLSP 
  O projekte  

 

Comenius   
  O projekte